top of page
Online meeting
Vi bringer talentfulle programvareutviklere nærmere ditt team
Vi er et programvareutviklingsselskap med unik tilgang til førsteklasses talenter fra Latin-Amerika

HVA VI GJØR

Teamforsterkning
 
Vi hjelper bedrifter med å redusere kostnader og øke produktiviteten i programvareutvikling ved effektivt å utnytte en blanding av interne og eksterne talenter.
symbol i en kodelinje, programvareutvikling

Supplementer interne ferdigheter med eksterne spesialister, og fremme et variert ferdighetssett innen utviklingsteamet ditt.

Kompetanseheving

Juster teamstørrelse og sammensetning basert på prosjektfaser, og sikre optimal ressursbruk og kostnadseffektivitet.

Fleksibilitet, skalerbarhet

Minimer driftskostnadene knyttet til faste ansettelser.

Kostnads
effektivitet

Lar bedriften raskt tilpasse seg endringer i prosjektkrav, teknologistabler eller markeds behov ved å integrere eksperter med nødvendige ferdigheter.

Rask tilpasning

Fasilitere kunnskapsutveksling mellom interne og eksterne teammedlemmer, fremme et samarbeidsorientert læringsmiljø.

Kunnskaps
overføring

Få tilgang til spesialiserte ferdigheter og erfaring som er relevante for de unike kravene til et bestemt prosjekt uten behov for omfattende intern opplæring.

Spesifikk ekspertise

Enten du vil styrke kapasiteten til ditt interne team eller utvide deres evner, får din bedrift tilgang til topp talenter til en brøkdel av kostnaden ved å ansette en lokal, like kvalifisert ressurs.
Coding

1

DEFINÉR DINE
BEHOV

Fortell oss om dine unike krav, fra din foretrukne teknologistabel til spesifikke ferdigheter. 

2

VI FINNER DITT MATCH

Vi dykker ned i vårt omfattende talentpool for å presentere deg for en nøye utvalgt liste av kandidater.

Ingen ansettelsesforpliktelser. Ingen ansettelsesgebyrer.

3

PROBLEMFRI 
INTEGRASJON

Når du har valgt dine kandidater, integreres de sømløst i ditt team, akkurat som en intern ansatt. Ingen utfordringer med opplæring.

HVORDAN DET FUNGERER...

Våre talenter vil integreres i ditt team akkurat som en intern ansatt, uten de ekstra kostnadene og forpliktelsene knyttet til en intern ansatt.
 • Latin America has a growing and increasingly competitive tech industry with highly skilled developers. Many Latin American countries, such as Brazil, Mexico, Argentina, and Colombia, have vibrant technological ecosystems and a growing number of talented professionals.

  But we don't rely solely on the high quality prevailing in the environment from which we acquire our resources. Our meticulous selection process includes evaluating problem-solving skills, depth of professional experience, oral and written communication skills, and levels of creativity of the resources we hire.

  Our developers hold a university degree in computer science from the most prestigious universities in Latin America, with experience working on a wide range of international projects and a fluent command of spoken and written English.

 • Our business model is founded on nurturing a long term relationship with our clients and, more fundamentally, with our developers.

  We work tirelessly on the acquisition and retention of top talents, providing them with a diverse range of opportunities, the best terms and conditions and, an exceptional working environment.

 • In a matter of weeks from receiving your requirements, we will present you with a curated selection of candidates for your company to evaluate at NO COST. The only string attached is that you allocate the resources to evaluate and interview the candidates we present.

  • No recruitment fees,

  • No recruiter salaries,

  • No other costs associated with identifying and attracting potential candidates.

 • With the same flexibility that you can scale up your teams, you can scale them down without the hassle and paperwork typically associated with internal hires. 

 • While a typical recruitment process (in-house or outsourced) may take months, our access to a unique pool of talents allows us to shorten this process to weeks (depending on the skillset of your requirement)

 • ... reduce the impact of software development on your OpEx without compromising on quality of human resources and outcome.

   

  Assembling an exceptional software development team demands significant time and financial investments. Whether one of our developers is brought on board to enhance your in-house teams' capacity or expand their capabilities, your company gains access to top talents for a fraction of the employment cost of a local, equally qualified resource. 

Å sette sammen et førsteklasses programvareutviklingsteam krever betydelig tid og økonomiske investeringer. Vi legger til rette for tilgang til talenter på toppnivå og hjelper deg med å redusere virkningen av programvareutvikling på dine løpende driftskostnader uten å gå på kompromiss med kvaliteten på menneskelige ressurser og resultat.

HVORFOR OSS

Noen flere spørsmål?
Kontakt oss, vi vil gjerne hjelpe!

FAQ

Har du spørsmål? Her forsøker vi å svare på de oftest stilte spørsmålene. Er det noe du ikke finner svar på her kan du kontakte oss på kontaktskjemaet under
 • No, there are no recruitment fees and no hidden costs associated with identifying and attracting potential candidates.

  We present you with a curated selection of candidates tailored to your requirements for your company to evaluate at no cost. The only string attached is that you allocate the resources to evaluate and interview the candidates we present.​

 • No, there is no termination fee. With the same flexibility that you can scale up your teams, you can scale them down without the hassle and paperwork typically associated with internal hires.

  Only 30-days notice will terminate the contract and the engagement with our developers.

 • Our developers hold a university degree in computer science from the most prestigious universities in Latin America, with experience working on a wide range of international projects and a fluent command of spoken and written English. Plus, we will provide a list of independent references for you to contact and inquiry about each individual developer, like you would do for any of your in-house hires. 

 • Latin America has a growing and increasingly competitive tech industry with highly skilled developers. Many Latin American countries, such as Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico have vibrant technological ecosystems and a growing number of talented professionals.

 • No, Genia Software Developers LLC is the employer and your company celebrates a service agreement with Genia Software Developers LLC for a full time allocation of a selected developer or group of developers.

 • After the first 30 days, you can terminate the agreement at any time with 30-days notice. So, technically, the minimum duration is 60 days. 

 • No, we can't celebrate hourly contracts. Celebrating an hourly contract would leave room for underutilisation of the developer's time.

 • No, you won't share our developers with other clients. Our developers are allocated to work full time on your project and only on your project, just like an in-house hire.

 • Yes, like an in-house hire, our developers will work full time on your project. By full time we mean 8 hours a day, 5 days a week and an annual average of 4.3 weeks a month. 

 • Yes. The developers will follow the annual leave and bank holiday schedule of their country of residence. In most countries in Latin America, the standard annual leave period is 10 working days (2 weeks) and we will share with you the official annual bank holiday schedule in the country of residence for each one of our developers you engage with. 

  The developer will have to communicate and agree in writing with her/his line manager within your company when she/he intends to take annual leave.

 • Yes. We want our developers to be and feel part of your team, just like an in-house hire. Any bonus or economic incentive you offer to your team will be passed entirely to the developer. Genia Software Developers LLC will not take any commission or fee on the bonus or incentive the developers earn.

 • Genia Software Developers LLC won't remove any developer allocated to your projects for the duration of the agreement. However, like in an in-house hire, the retention of the developer comes down to the incentives and motivations associated with the project and the work environment.

 • JavaScript (JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue)
  Angular (Angular, Angular JS, RxJS, NgRX)
  React (React, JavaScript, Next.JS, Redux)
  Vue (Vue.JS, Next.JS, Vuex)
  HTML & CSS (HTML5, CSS3, SASS, LESS)

 • .Net (.Net, C#, .Net Core, ASP.Net Core, REST)

  Java (Java, Spring, Hibernate, JPA, Maven)

  PHP (PHP, Laravel, Symfony, Composer)

  Python (Python, Django, Flask, REST)

  Node.JS (Node.js, Express.js, MongoDB, JWT, Oauth)

  Ruby on Rails (Ruby, Rspec, JavaScript)

  C/C++ (C++, C, Multithreading, Python)

 • IOS (Swift, SwiftUI, Objective-C, RxSwift, Xcode)

  Android (Android, Android Studio, Xamarin, Ionic, Flutter)

 • AWS (EC2, S3, ECS, RDS)
  Azure (Azure, Azure Data Late, Azure SaaS, Azure SQL databse, Azure Storage)
  Google Cloud (Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Cloud Run)

 • MS SQL Server (SQL, T-SQL, STP, SSIS, IIS)

  Oracle (Oracle, PL/SQL, EBS, STP, ETL)

  MySQL (MySQL, STP, Linux, ETL)

  NoSQL (NoSQL, Apache, Redis, Neo4j, MarLogic)

  DB2 (DB2, DB2 performance monitor, STP, Fileaid DB2)

  PostgreSQL (PostgreSQL, STP, ETL, Data Modeling)

Vår teknologistabel